ESTUDI BLAT

Reforma d’oficines

El despatx s’ubica a Tàrrega (Lleida) en una planta baixa amb gran alçada i amb obertures en tres façanes. La reforma del local per allotjar-hi un estudi d’arquitectura té com a objectiu principal l’aprofitament de la llum natural.

Inicialment, l’espai a reformar era un bar, amb una distribució fortament compartimentada, materials amb acabats foscos i amb fusteries de marcs gruixuts i subdividits, que generaven una sensació de tancament i d’introspecció.

La configuració urbana de l’entorn fa que gairebé no hi hagi incidència directa de raig solar, a excepció de l’orientació est, on la unió dels carrer Comabruna (el de l’accés) i el carrer Jacint Verdaguer (posterior) generen una placeta. En general, la llum natural hi és indirecta i més aviat difusa.

Aquest tipus de llum és idònea pel treball, tant a mà com en ordinador. En conseqüència, el despatx s’organitza situant els espais de treball als perímetres i, en la part interna i de forma compacta, la zona de serveis (office-cuina i un wc) i espai d’emmagatzematge.

La boira hi és present moltes setmanes entre tardor i hivern; es busca, per tant, la màxima superfície vidriada possible. Els marcs de tancament s’aprimen al màxim, buscant grans panys de vidre fix i descentrant i la part practicable, per a garantir una adequada ventilació.

En l’accés es genera un marc amb cert gruix, que integra la maquinària de climatització, així com una banqueta que forma part de la zona de vestíbul-lectura.

La gran alçada del local (3,80m) s’aprofita per generar un gran moble llibreria que marca un ritme en l’espai i separa la sala principal de treball de la sala de reunions i de l’espai de cuina-office.

Sobre la cuina office, el wc i sala de reunions, es redueix l’alçada lliure per allotjar un altell per instal·lacions.

Els materials busquen potenciar un ambient diàfan, lluminós i sense estridències, que afavoreixi la concentració. Per això, només els muntants de la llibreria i la part de sobre dels mobles baixos són de fusta natural de pi, mentre que la resta de mobiliari és a base de contraxapat blanc. El paviment és continu de microciment gris.

La integració de les instal·lacions ha estat un tema clau del disseny: la porta d’accés integra les unitats exteriors de la bomba de calor, en contacte amb la reixa exterior, i des d’aquest punt, les canalitzacions arriben a les unitats interiors. Per a la sala gran, aquestes s’integren dins de dos mòduls del moble baix de fusta; mentre que per a la sala de reunions, se situen a l’altell de damunt de la cuina-office.

COL·LABORADORS
Fotografia: Diana Bonilla

Any: 2016
Localització: Tàrrega
Superfície: 65 m2
Tipus: oficina
Estat previ

Estudi Blat