MONTSERRATÍ

Habitatge unifamiliar aïllat

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova de 180 m2 situat a la falda de Montserrat. Els clients, una parella a punt de la jubilació, desitjaven una casa amb poques estances, però àmplies i còmodes. Es planteja una construcció compacta que minimitzi pèrdues tèrmiques i afavoreixi la intimitat dels seus ocupants. L’acabat és de línies sòbries i tons neutres reservant el protagonisme a la llum natural. La urbanització exterior queda delimitada per un jardí que es vol pavimentat i amb baix manteniment, així com l’espai per als vehicles (aparcament i tasques de manteniment).

L’habitatge s’ubica en una parcel·la cèntrica del poble. Es planteja un edifici compacte que minimitzi pèrdues tèrmiques i que afavoreixi la intimitat dels seus ocupants: es vol resguardar-se de les visuals respecte al carrer que queda l’oest, on hi ha blocs d’habitatges plurifamiliars de més alçada, així com també de l’habitatge veí, que queda molt aprop.

Respecte a la implantació de l’edifici, es decideix mantenir la cota existent de parcel·la, que es troba 1,5m sobre el nivell d’accés, el que genera una rampa suau, que fa la transició des del carrer a la casa i que permet segregar l’àmbit vehicular del del jardí.

En el context urbà del municipi, com a part del Patronat de la Muntanya de Montserrat, en l’habitatge s’aposta per la coberta inclinada de teula àrab i acabats tradicionals. Dos grans porxos a sud marquen la volumetria exterior de l’edifici, un decalatge que evidencia els dos espais interiors principals: cuina-menjador i l’habitació suite. Aquesta diferència d’alineació també determina canvis de material en la pell de l’edifici: la façana sud, amb el porxo principal integrant la xemeneia, és de pedra natural amb junta seca. Pel que fa a la façana nord i oest s’empra el morter de calç tradicional.

L’edifici s’organitza en dos grans àmbits, connectats per eix est-oest que uneix l’accés principal amb un petit pati obert en façana. El primer àmbit, obert a l’orientació sud i a les vistes del jardí, incorpora els espais principals (servits): cuina-menjador, habitació suite amb vestidor i bany. Aquests s’obren a sud cap al jardí i s’estenen en dos porxos, que serveixen de transició cap a l’exterior. Per altra banda, a la banda nord hi ha els espais servidors o complementaris: instal·lacions, wc general, taller i habitació de convidats.

Des del vestíbul d’accés es visualitza el pati de fons. Aquesta connexió permet l’entrada de llum natural als espais interiors. S’arriba a l’espai menjador-cuina oberta, que s’obre al porxo i al jardí. Aquest és una estança àmplia, que gaudeix de tota l’alçada fins al forjat inclinat. La cuina se situa en un extrem, però n’és la protagonista com a espai per fer vida: compta amb un taulell i una illa central, que augmenta la zona de treball i permet situar-hi tamborets com a àmbit d’estada.

Les obertures estan marcades per fusteries de fusta natural i un sistema de tancament i control solar a base de persianes de lames. Tot el conjunt d’elements metàl·lics que forma llinda, escopidor, caixa de persiana i les guies queden integrades en façana.

Els paviments de l’habitatge són de parquet amb base suro, compatible amb el terra radiant. Les portes interiors són també de fusta lacada blanca i, en el cas de les habitacions, arriben a tota l’alçada per aconseguir la continuïtat dels diferents espais.

El mobiliari de la cuina és blanc mat i disposa de tot una banda de columnes altes amb els electrodomèstics integrats, que unifica els àmbits de cuina i taula de menjador. La resta de mobiliari del menjador també és fet a mida, combinant el mateix acabat blanc amb elements de fusta natural de roure.

Pel que fa als armaris, prestatgeries, capçals del llit i el mobiliari dels banys, tots són dissenyats per EstudiBLAT a mida, combinant el blanc i la fusta de roure. Així es busca aportar calidesa als espais i donar unitat en relació al paviment i l’acabat de les parets.

El disseny de la urbanització exterior està condicionada pel programa inicial aportat pels clients. Es vol una parcel·la d’acabat principalment pavimentat, que inclogui un àmbit de jardí de baix manteniment. A més, es desitja aparcar els cotxes a l’aire lliure dins de la parcel·la i es necessita un espai ampli per a les tasques de manteniment i neteja dels diferents vehicles.

COL·LABORADORS:
Arquitecta Tècnica: Eulàlia Escolà
Estructura: Francesc Gorgas
Enginyer: Magalló Project
Fotografia: Del Rio Bani

Any: 2020
Localització: L’Anoia (Barcelona)
Superfície: 180
Tipus: habitatge
Estudi Blat