CAL PASTOR

Conversió d’unes cavallerisses a habitatge

Reforma integral d’un habitatge unifamiliar situat al centre d’El Talladell-Tàrrega per a una família amb dos fills. Es planteja conservar i posar en valor els elements patrimonials existents com murs i arcs, rehabilitant-los i integrant-nos en l’habitatge. La gran escala de les cavallerisses s’aprofita creant-hi a l’entorn un doble espai i un pati per integrar sala d’estar i estudi, organitzadors de la casa i oberts a la terrassa.

L’habitatge s’ubica en una parcel·la al C/ Major del poble. Es planteja la unificació funcional de dues parcel·les contigües, que originàriament eren les cavallerisses d’una gran casa pairal i el petit habitatge del cuidant del bestiar.

Respecte als exteriors, es conserven tots els murs i les façanes de pedra existents i s’aposta per la coberta inclinada de teula àrab. El volum ampliat en primer pis es realitza amb fusteria metàl·lica fosca, pautada per muntants verticals i ubicada en un pla refòs, en diàleg entre allò nou versus l’existent. Major.

La unió de les dues parcel·les organitza l’habitatge: a les cavallerisses, en zona de més alçada, s’hi situen les grans peces com la sala d’estar amb un doble espai, l’estudi i el pati interior. Per altra banda, és a l’antic habitatge del pastor on s’hi projecta l’accés principal de la casa. Aquest volum, estret i llarg, allotja el nucli d’escales que uneix els tres nivells de l’habitatge, habitacions i serveis (wc, rentador, etc). Un pati adossat a la mitgera d’aquest volum permet llum i ventilació a l’interior.

Respecte a distribució interior, aquesta s’organitza entorn el gran arc principal. Davant d’aquest s’hi crea un pati interior i s’hi ubica la sala estar-menjador. Una part d’aquesta peça gaudeix de tota l’alçada fins a la coberta inclinada de fusta, creant un doble espai amb escala d’accés a l’altell. Des de la sala es té vistes i sortida directa a la terrassa. Al menjador s’hi incorpora una llar de foc que reforça tèrmicament l’espai i que a la vegada escalfa l’altell superior.

En planta baixa, des del vestíbul es veu l’escala oberta paral·lela al mur central de l’edifici, format per una succesió d’arcs tapiats, alguns dels quals es tornen a obrir per connectar les diferents parts de l’habitatge. L’entrada de llum natural en aquest espai es produeix a través dels dos patis interiors de l’habitatge.

Es prioritzen espais còmodes i pràctics: la cuina se situa en connexió directa al menjador, però separable per porta vidre per evitar fums i sorolls. Aquesta compta amb una gran illa central, que augmenta la zona de treball i permet situar-hi tamborets per fer-hi alguns àpats en alternativa al menjador. El mobiliari és de línies clares, amb molt espai d’emmagazematge i amb els electrodomèstics integrats.

El projecte busca crear un ambient càlid amb la combinació de l’ús mesurat de la fusta, que es troba a la coberta i en alguns elements interiors. Les parets de pedra vista dialoguen amb grans superfícies llises i blanques. Els elements metàl·lics, com l’escala cap al primer pis o les baranes exteriors, de gran lleugeresa, es contraposen al pes dels murs de pedra.

Els elements de mobiliari, tant d’armaris, prestatgeries com els capçals del llit són de línies sòbries i estan dissenyats per EstudiBLAT a mida, combinant el blanc i la fusta.

COL·LABORADORS:
Estructura: Francesc Gorgas

Any: Fase projecte
Localització: El Talladell – Tàrrega
Superfície: 550 m2
Tipus: habitatge
Estudi Blat