Equip

ESTUDI BLAT som un despatx d’arquitectura fundat el 2016, format per Roger Besora i Marta Miravet. Des de 2019 també hi col·labora Ester Arnau, juntament amb una xarxa de professionals col·laboradors, feta d’estructuristes, enginyers i arquitectes tècnics, que amplien l’equip sempre que un projecte ho demana.

Treballem tot l’espectre constructiu, amb el mateix rigor i intensitat, independentment de la mida del projecte. Des d’un petit disseny d’interiors, la reforma d’un pis, d’un local o la construcció d’obra nova, ja siguin edificis d’habitatges o equipaments.

Cada projecte és una oportunitat de millorar un lloc i, per tant, també de facilitar la vida dels seus usuaris. Això ho fem tot estudiant les necessitats del client, conjuminant-les amb els materials i les tècniques a l’abast. Amb els fils que tinguem, farem el millor teixit possible.

Ens fixem en el lloc, en l’arquitectura vernàcula, en les preexistències i la història d’un indret. Trobem bellesa i funcionalitat en allò quotidià i, en cada intervenció, intentem treure el màxim profit dels espais que ens proposa el client.

Entenem el projecte com un diàleg constant amb el client. Aquest s’inicia visitant el lloc, impregnar-nos-en tan com poguem. Després continua al despatx tot redactant el projecte, però segueix desenvolupant-se durant la construcció, amb les noves aportacions que puguin sorgir durant el procés.

Apliquem solucions d’acord amb els materials i les tecnologies adequades a l’objectiu final i, per suposat, al pressupost disponible, tot prioritzant l’eficiència energètica, els costos de manteniment a llarg termini i el respecte al medi ambient.

Estudi Blat